PRODÁM – pozemky v územním katastru Podsedice o celkové rozloze 4.847 m2 blízko hlavní komunikace Třebenice – Třebívlice. Jedná se o pozemek st. 156 zastavěný zemědělskou stavbou bez čp/če, která je jeho součástí, o pozemek č. 334/3 (ostatní plocha 913 m2), který je nezastavěný, situovaný podél silnice III/23762, z níž je přímo přístupný, a o pozemek č. 334/2 (ovocný sad 3.845 m2). Všechny tři pozemky jsou ve funkčním celku mimo souvislou zástavbu obce, v křižovatce frekventované silnice, převažující část celku je pozemkem zemědělským, menší část celku je v návrhu územního plánu řešena jako plocha rodinné rekreace. Cena 999.000Kč. Tel. : 606 200 299.