Ústecký kraj ve snaze zvrátit dlouhodobý nedostatek veterinárních lékařů pro velká hospodářská zvířata na svém území připravil aktualizaci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025, kde zavádí novou oblast podpory právě pro veterinární lékaře. Příjem žádostí začíná už 25. července a na podporu je vyčleněno 1 760 000 Kč.

Veterinární lékaři si do programu mohou požádat o dotaci na vybavení pro stacionární či mobilní provoz. Maximální výše poskytované dotace na žádost v rámci oblasti je 200 tis. Kč v případě neinvestičních výdajů, 500 tis. Kč v případě investičních výdajů, přičemž lze poskytnout dotaci až do výše 100 %. Aktualizovaná část programu byla konzultována se zástupci Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy a byla posouzena oddělením veřejné podpory Ministerstva zemědělství. S aktualizací programu byla zároveň vyhlášena první výzva pro příjem žádostí, které je možné podávat na Krajský úřad Ústeckého kraje od 25. 7. 2024 do 31. 8. 2024.

(zdroj: kr-ustecky.cz)