Křižovatka na dvouproudé komunikaci u Masarykovy nemocnice patří mezi rizikovější komunikace v Ústí nad Labem. Město vyhlásilo veřejnou zakázku na realizaci úprav, které zde zajistí zvýšení bezpečnosti. Komunikace v ulici Sociální péče patří k těm nejvytíženějším ve městě. Důvodem je i to, že se u této komunikace nachází ústecká Masarykova nemocnice. Hustý silniční provoz, pohyb vozidel ZZS a vyšší koncentrace chodců, kteří bývají indisponováni svými zraněními, zvyšuje riziko dopravních nehod.

Ke zvýšení bezpečnosti by mělo dojít díky kombinaci stavebních úprav a výstavbě světelného signalizačního zařízení (SSZ). Součástí zakázky je například přesun zastávky MHD Masarykova nemocnice ve směru na Bukov, tato zastávka bude přesunuta pod křižovatku. Křižovatka Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice bude také doplněna o SSZ. SSZ bude instalováno také na přechodu pro chodce u zastávky MHD Bukov sanatorium. Realizace zakázky je rozdělena do tří navazujících etap. Dokončení prací je plánováno na prosinec 2024. Zakázka bude financována z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) a předpokládaná hodnota plnění je 73 000 000 Kč.

(zdroj: usti.cz)