Město Ústí nad Labem považuje aktivity seniorů i osob se zdravotním postižením jako velmi podstatné. Aktivní životní styl je důležitý pro jejich zapojení se do běžného každodenního života. Na podporu těchto aktivit jsou v Ústí nad Labem dva dotační programy, díky kterým lze získat příspěvek na volnočasové aktivity seniorů i osob se zdravotním postižením.

V rámci dotačního programu pro seniory radní podpořili dotace pro sdružení následovně:

  • komunitní centrum Stárneme ve zdraví získalo dotaci ve výši 18 400 Kč na akci Turistické výlety pro ústecké seniory,
  • Spolek ústeckých seniorů získal dotaci ve výši 19 000 Kč na akci K tanci
    a poslechu,
  • Svaz tělesně postižených v České republice – okresní organizace Ústí nad Labem získala dotaci ve výši 19 000 Kč na Sportovní olympiádu v netradičních disciplínách,
  • Svaz tělesně postižených v České republice – okresní organizace Ústí nad Labem získala 16 800 Kč na akci Františkovy Lázně 2024,
  • spolek Za Sebuzín krásnější využije dotaci ve výši 16 800 Kč na Den seniorů,
  • Společnost Parkinson získala dotaci 19 400 Kč na Pohybovou terapii pacientů s Parkinsonovou nemocí.

Z dotačního programu v oblasti aktivit pro osoby se zdravotním postižením byly podpořeny dvě žádosti:

  • spolek Via Europa získal 23 100 Kč na akci Jednou nohou venku,
  • Svaz tělesně postižených v České republice – okresní organizace Ústí nad Labem získala 14 000 Kč na akci 15. Martinské posezení.

(zdroj: usti.cz)