23.6.2024 – Studenti Gymnázia Teplice v Polsku

V rámci programu Erasmus+ financovaného grantem z Evropské unie se konala ve dnech 10. až 16. června 2024 na Zespół Szkół Technicznych v Polsku ve městě Mikolow projektová schůzka, na kterou přijelo deset žáků ze tříd 7. A, C, D, G a dva učitelé z Gymnázia Teplice.

Setkání bylo zahájeno slavnostní večeří, kde studenti z obou zemí měli příležitost navázat kontakty. Druhý den následovala celodenní exkurze do historického města Krakova, kde si mohli prohlédnout jeho památky. Další dny byly věnovány také návštěvám významných historických míst, včetně města Katowice, zámku a muzea v Pszczyna i hlubinného dolu Guido.

Součástí programu byly také workshopy a prezentace, jejichž tématem byla kyberbezpečnost. Žáci společně pracovali na konkrétních úkolech a sdíleli své poznatky. Čeští studenti prezentovali o své škole, Teplicích a České republice, což pomohlo polským účastníkům lépe pochopit jejich vzdělávací systém a kulturu. Následovalo shrnutí získaných zkušeností a předávání certifikátů.

Vzdělávací a kulturní aktivity byly doplněny o společenské večery, které umožnily studentům navázat hlubší přátelství. Tato projektová schůzka přinesla účastníkům nejen nové vědomosti a dovednosti v oblasti kyberbezpečnosti, ale také jim umožnila získat cenné životní zkušenosti.

Zúčastnění studenti

 

21.6.2024 – Návštěva z Gymnázia Teplice v Bayreuthu

Začátkem června navštívila skupina čtyř učitelek z Gymnázia Teplice partnerskou školu Gymnasium Christian Ernestinum v bavorském Bayreuthu. Vydaly se tam na tzv. stínování výuky v rámci programu Erasmus + financovaného grantem z Evropské unie. Cílem bylo získávání nových zkušeností a přehledu o programech i metodách výuky v německé škole. Vyučující navštěvovaly vyučovací hodiny a také diskutovaly s kolegy příslušných aprobací. Po návratu začaly začleňovat nově nabyté poznatky z výuky cizích jazyků, společenských věd a výtvarné výchovy do vzdělávání na teplickém gymnáziu. Navázaly tak na předchozí výměnné pobyty studentů i učitelů a věří v další pokračování spolupráce mezi partnerskými školami.

Mgr. Veronika Růžičková

 

19.6.2024 – Spolupráce Gymnázia Teplice s norskou střední školou

Projekt 3E – Exchange of Experience in Education, financovaný z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021, přinesl v letošním školním roce Gymnáziu Teplice a jeho norskému partnerovi, Numedal videregående skole, dvě vzájemně obohacující setkání.

V dubnu přivítalo teplické gymnázium dvě učitelky a zástupkyni ředitelky z norské partnerské školy v Nore. Během svého studijního pobytu měly možnost nejen si prohlédnout prostory školy, ale také se zúčastnit výuky i diskutovat s učiteli a získat tak přímý vhled do českého školského systému. Návštěva pro ně byla také příležitostí k prozkoumání krás Teplic a jejich blízkého okolí.

Na začátku června se poté vydaly čtyři učitelky a zástupkyně ředitele z Gymnázia Teplice na reciproční studijní návštěvu do Norska. I jejich program kladl důraz na hospitace ve výuce a následnou analýzu výukových metod i didaktických přístupů, které mohou být inspirací pro další rozvoj vzdělávacích procesů. Setkání managementu z obou škol otevřelo dveře k diskusi o možnostech budoucí spolupráce i výměně zkušeností, která by mohla přinést nové perspektivy a inovace do vzdělávacích programů obou institucí.

Tato vzájemná návštěva nejenže posílila již existující vztahy mezi oběma školami, ale také, jak pevně věříme, položila základy pro další navazující projekty.

Mgr. Hana Nováková