Čekání na opravený Dům kultury v Teplicích ovlivní i letošní prodej abonentek. Ten musela Severočeská filharmonie mimořádně posunout až na srpen, a to z důvodu prodloužení stavebních prací. Znemožňují totiž bezpečnou návštěvu stovek zájemců v kancelářích filharmonie.


Prodej nového abonmá, nebo prodloužení stávajícího, provádí teplická filharmonie již řadu let vždy na přelomu června a července, kdy současní abonenti mají časový prostor na rezervaci svých míst. O tuto výsadu nepřijdou ani letos, i když se prodej abonentek musí časově posunout.
     „Reagujeme na aktuální situaci a samozřejmě se snažíme co nejvíce vyjít našim abonentům vstříc. Prodej jsme měli v úmyslu zahájit již nyní v červnu, nicméně rekonstrukce Domu kultury se opět již poněkolikáté prodloužila a není umožněn přístup široké veřejnosti ani do provizorních míst administrativy, kde bylo možné si abonentní vstupenky zakoupit,“ vysvětluje ředitel Severočeské filharmonie Teplice Roman Dietz.
Filharmonie je proto v úzkém kontaktu s abonenty, kteří si nyní mohou rezervovat svá místa e-mailem nebo telefonem do 27. června. Tím si zajistí předběžnou rezervaci svých míst a v srpnu si pak mohou abonentky vyzvednout. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách Severočeské filharmonie www.severoceskafilharmonie.cz v sekci Vstupenky – Prodej abonentních vstupenek.
Severočeská filharmonie Teplic věří, že svou novou koncertní sezónu zahájí již zpět ve svém sále v Domě kultury. Filharmonici i v těchto dnech stále pracují v nouzových podmínkách, kdy zkouší na koncerty v Zahradním domě a poté se v den koncertu stěhují do Krušnohorského divadla Teplice. Je to mimořádně náročné jak po umělecké, tak po logistické stránce pro orchestr, dirigenty i sólisty. Nicméně nová koncertní sezóna 2024-2025 je připravena, a dokonce s několika novinkami.
„Nadcházející koncertní sezona obsahuje nejen již zavedený počet 17 symfonických a 7 komorních koncertů, členěných do čtyř abonentních cyklů A, B, C a K, ale nově teplická filharmonie nabízí další dva abonentní cykly po třech koncertech. První z nich, pod názvem Koncert pro Pra-rodiče s dětmi s označením písmene D, je určen dětem s rodiči nebo i s prarodiči. Cílem je představit zábavnou, hravou a nenásilnou formou symfonickou hudbu, skladatele a jejich díla i filharmonii jako celek,“ dodává ředitel Roman Dietz.
První koncert tohoto typu vyzkoušela filharmonie v uplynulém roce v sále Konzervatoře Teplice a setkala se s velkým zájmem návštěvníků. Další koncerty jsou naplánovány již do Koncertního sálu Domu kultury, a to vždy v sobotu v 10:30. Na těchto koncertech děti získají někdy i první zkušenosti s klasickou hudbou. Druhý nový cyklus pod písmenem M dává příležitost mladým umělcům, studentům Konzervatoře v Teplicích a Akademie múzických umění v Praze, aby předvedli své umění za doprovodu profesionálního orchestru. Pro mladé umělce jsou tyto koncerty neocenitelnou zkušeností a povzbuzením k jejich dalšímu uměleckému růstu a pro posluchače budou jistě zajímavé tím, že možná objeví další výrazné osobnosti, které se prosadí v uměleckém světě v následujících letech.