Statutární město Teplice připravuje novou koncepci cyklistické dopravy a vyzývá občany k zapojení. Odbor dopravy ji zpracovává v návaznosti na Plán udržitelné městské mobility. Dokument má zpřesnit možnosti realizace základní sítě cyklistické dopravy s ohledem na zjištěné problémy. Cílem sběru podnětů je zjistit názory občanů a cyklistů na současnou situaci cyklistické dopravy ve městě a získat jejich návrhy na zlepšení. Podstatou řešení je harmonizace cyklistické dopravy s automobilovou a pěší dopravou.

Jak se můžete zapojit i Vy?

Podněty posílejte na e-mail: projekty@chladny.cz

(E-mailová adresa patří vedoucímu zpracovatelského týmu: projekční kancelář PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o., Školská 689/20, Praha 1, usnesení rady města 0399/24 ze dne 24. 5. 2024.)

Termín sběru dat: do 31. 7. 2024     

Děkujeme, že se podílíte na budoucnosti cyklistické dopravy v Teplicích. Veškeré Vaše podněty budou zváženy při tvorbě konečného dokumentu.

(zdroj: teplice.cz)