Ústecký kraj v rámci svých možností řeší problematiku sociálního vyloučení v regionu. Jedním z měst, které se se sociálně vyloučenými lokalitami potýkají, je Šluknov. Proto kraj zahájil jednání jak s vedením města, tak s největším vlastníkem bytových jednotek v lokalitě. Město se zapojilo úspěšně do krajského programu prevence kriminality v terénu s dětmi a mládeží. Rada kraje nyní doporučila zastupitelstvu, aby z Fondu Ústeckého kraje schválilo dotaci pro Šluknov ve výši 1,5 milionu korun na vytvoření komunitního centra pro děti a mládež v blízkosti problémového sídliště s cílem vytvořit pro děti alternativu pro smysluplného trávení volného času včetně přípravy do školy. Město za tímto účelem opraví několik let opuštěný objekt (výměna oken, nový tepelný zdroj, sociální zařízení). Vytvoření prostor pro děti, kde mohou aktivně trávit volný čas, je jedním z dalších potřebných kroků ke zlepšení situace.

     „V budoucnu bychom rádi pomohli získat městu Šluknov do vlastnictví část tohoto bytového fondu a postupně rozvolnit vyloučenou lokalitu do podoby slušného sídliště. Tomu by mohla napomoci I připravovaná změna zákona o sociálních dávkách a zákon o dostupném bydlení. Oba zákony jsou ve finální přípravě a doufám, že v roce 2025 nabydou účinnosti,“ doplnil Jiří Kulhánek, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

(zdroj: kr-ustecky.cz)