V Regionální knihovně Teplice i nadále probíhá rekonstrukce s názvem „REVITALIZACE REGIONÁLNÍ KNIHOVNY TEPLICE (PŘESTAVBA PODKROVÍ PRO NOVÉ AKTIVITY)“. V rámci této rekonstrukce byly úspěšně dokončeny všechny bourací práce, statické zajištění krovu, rozvody plynu a napojení na veřejnou kanalizaci. Aktuálně se provádějí rozvody slaboproudu a silnoproudu, dokončují se práce na střešním plášti a brzy bude zahájena oprava římsy. V červenci by měla začít montáž nového velkokapacitního výtahu. V podkroví intenzivně probíhají práce na sádrokartonové konstrukci, montáži vzduchotechniky, zdravotně-technických instalacích a úpravě podlah. Rekonstrukce probíhá dle harmonogramu prací.

Otevírací doba:

Oddělení pro dospělé

pondělí – čtvrtek od 10:00 do 18:00 hod.

Oddělení pro děti

  • pondělí – středa od 13:00 do 17:00 hod.
  • čtvrtek od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.

Mediatéka

  • středa od 13:00 do 18:00 hod.
  • čtvrtek od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 18:00 hod.

Od května se oddělení pro dospělé přesunulo do společenského sálu knihovny v přízemí. Tímto krokem se rozšířil volný výběr knih a výpůjční doba. Studovna a čítárna jsou momentálně mimo provoz. Omezený přístup k internetu je možný ve společenském sále. Cílem rekonstrukce je rozšířit prostory knihovny a poskytnout čtenářům a návštěvníkům více možností pro různé aktivity, které jim v příštím roce zpříjemní návštěvu knihovny.

„Projekt je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, finanční podpory Evropské unie a Statutárního města Teplice.“

(zdroj: teplice.cz)