Nová tělocvična pro různé sporty by měla v budoucnu vzniknout ve Vokolkově ulici u Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, a to na místě, kde v současné době stojí ruiny vyhořelé haly. Tu město Děčín nedávno získalo do svého majetku. Nyní rada města odsouhlasila vypracování odborné studie. „Studie prověří umístění nové sportovní haly včetně jejích různých variant. Součástí návrhu bude i řešení dopravy v této lokalitě,“ popisuje náměstek primátora Ondřej Smíšek s tím, že studie bude podkladem pro vypracování projektu, případně pro vyhlášení architektonické soutěže. Teprve na jejím základě se město rozhodne, jakou variantu tělocvičny zvolí. „Během tohoto roku by měla být studie hotova, pak přijde demolice stávajícího objektu a vznikne místo, které budou moci využívat sportovní kluby, spolky i základní školy,“ říká náměstek primátora pro školství, kulturu a sport Martin Pošta. Na vypracování studie má odborná firma tři měsíce.

(zdroj: mmdecin.cz)