Město Litoměřice se dlouhodobě snaží udržovat rozsáhlou síť poskytovatelů veřejných, sociálních a dobročinných služeb. Díky ní mohou občané Litoměřic získat pomoc a podporu v nejrůznějších životních situacích. Současně mohou využívat nabídky vzdělávacích, volnočasových a rozvojových aktivit a služeb. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích se nyní poskytovatele sociálních a zdravotních služeb rozhodl představit formou zábavného Velkého dne sociálních služeb, který se uskuteční ve středu 5. června od 10 do 18 hodin na Mírovém náměstí.

„V rámci prvního ročníku této události budou mít návštěvníci možnost seznámit se nejen s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb pro všechny věkové kategorie působící na území našeho města, ale také vyzkoušet si, jak se cítí senior, nevidomý, člověk na vozíčku nebo co prožívá člověk po požití alkoholu či omamné látky,“ přiblížila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.

Místostarostka města Alena Rožcová, jež má ve své gesci zdravotnictví a sociální oblast, doplnila, že organizace poskytující zdravotní a sociální služby budou na velkoplošné obrazovce promítat své prezentační materiály a na stáncích budou jejich pracovníci občanům k dispozici ke konzultacím.

(zdroj: litomerice.cz)