V Lovosicích probíhala od loňského února rekonstrukce všech čtyř nástupišť. „Došlo k jejich zvýšení, aby se cestující dostali pohodlně přímo do vlaku. Obnovou prošel i podchod, místní občané ocení jeho prodloužení až do Máchovy ulice. Bezbariérový přístup na nástupiště zajišťují výtahy,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Stavbaři vybudovali také nové osvětlení nástupišť i podchodu. Součástí projektu byla dále rekonstrukce rozhlasového zařízení, informačního a orientačního systému pro cestující a instalace dohledových kamer. Potřebnými úpravami prošlo i trakční vedení. Celkové náklady stavby Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice činily téměř 440 milionů korun. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility; RRF).  Stavební práce provedly společnosti SWIETELSKY Rail CZ a EDIKT.

Na práce v kolejišti nyní navazujeme celkovou rekonstrukcí nádražní budovy. Ta vznikla v roce 1968 jako součást celkové přestavby stanice. Cestující získají moderní prostředí, přesto si uchová svůj původní ráz,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Stavbaři provedou úpravy vnitřních dispozic tak, aby se zlepšila funkčnost veřejných prostor. Zateplením projde jak obvodový plášť, tak i střechy. Další úsporu provozních nákladů přinese rekonstrukce rozvodných sítí a elektroinstalací a instalace fotovoltaické elektrárny. U budovy pak vzniknou nová parkoviště se stojany pro dobíjení elektromobilů a místa pro jízdní kola. Zhotovitelem prací bude společnost OHLA ŽS. V průběhu stavby bude v budově docházet k úpravě koridorů pro cestující. Ty budou vyznačeny dočasným orientačním systémem. Celkové náklady dosahují 240 milionů korun. Hotovo bude v červenci příštího roku.

Nádražní budova – vizualizace

Nádražní budova – vizualizace

(Úvodní foto: Lovosice nástupiště)

Správa železnic, státní organizace