Náměstci primátora města Chomutova Mgr. Milan Märc a JUDr. Milan Petrilák slavnostně odhalili pamětní tabuli Pochodu smrti u hřbitova v Horní Vsi v Chomutově. Na realizaci se společně se statutárním městem podíleli členové Muzea Československého opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku a chomutovský historik Milan Kopecký. Pochody smrti byly velmi smutným bodem konce druhé světové války. Tuto část historie si připomínají především města a obce, kterými pochody vedly. Město Chomutov se přidalo k těmto městům a obcím a nechalo vytvořit pamětní tabuli s historickými fakty a dobovými fotografiemi. „Plno lidí před touto částí historie zavírá oči a nechce si ji připomínat. Podle nás je to ale jasný důkaz, že proti zlu se musí člověk postavit a bojovat proti němu. Tato tabule má jasné poslání. Nikdy nesmíme zapomenout, že umírali nevinní lidé,“ říká Jiří Piramovský, předseda muzea Na Kočičáku.

(zdroj: chomutov.cz)