Dotaci ve výši 50 milionů korun z Fondu Ústeckého kraje schválilo na konci dubna krajské zastupitelstvo pro město Žatec, konkrétně na projekt „Podpora vytváření podmínek – oblast rozvoje zdraví“. Jde o další finanční podporu kraje ve prospěch žatecké nemocnice. Krajské peníze město jako zřizovatel nemocnice sdružuje a plánuje je využít v nejbližších letech na významné investice. „Peníze od kraje využijeme na výstavbu urgentního příjmu a na rekonstrukci a dostavbu oddělení následné péče,“ vysvětlil starosta Radim Laibl. „Velmi si vážíme finanční podpory vedení Ústeckého kraje, která je v současnosti nejvyšší v historii,“ dodal R. Laibl.

Díky krajským dotacím má Žatec na velké investice v nemocnici, která jako jediná poskytuje v lounském okrese akutní zdravotnickou péči, připraveno celkem 113 milionů korun. V loňském roce získalo město z Fondu Ústeckého kraje 27 milionů, v letech 2021 a 2022 to bylo po 18 milionech korun. Výstavba urgentního příjmu je pro žateckou nemocnici klíčová jak z hlediska péče o pacienty, kteří v něm budou přijímaní a pak posílaní na jednotlivá oddělení či na konkrétní vyšetření, tak z hlediska ekonomiky. Zdravotnická zařízení musejí mít urgentní příjem, pokud chtějí mít nárok na maximální podporu ze strany zdravotních pojišťoven.

Rekonstrukce oddělení následné péče zajistí jednak vylepšení současných prostorů, jednak dostavbu nového křídla, které umožní zvýšení komfortu i kapacity následné péče žatecké nemocnice.

(Úvodní foto: Nemocnice Žatec – chirurgické oddělení – břišní sál, zdroj foto: nemzatec.cz.)

(zdroj: mesto-zatec.cz)