Jezero Milada je oblíbeným výletním cílem pro nadšené sportovce i rodiny s dětmi, proto bude i letos v létě zajištěn sezónní spoj k jezeru. Dopravu k jezeru zajistí Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s., jízdné bude zdarma. „DIAMO nedodrželo slib a nevybudovalo zastávky dle předchozích plánů, proto město nemůže změnit režim této dopravy, která zůstává bez jízdného. Město nemůže vybudovat ani zmíněnou zastávku, neboť není vlastníkem pozemku. Přesto jsme se rozhodli dopravu zachovat právě z důvodu oblíbenosti této mimořádné odpočinkové destinace,“ vysvětlil primátor Petr Nedvědický. Doprava bude zajištěna od pátku 28. 6. 2024 do neděle 1. 9. 2024. Sezónní linka bude jezdit v období letních prázdnin vždy v pátek, sobotu a neděli v rozsahu 10 cest tam a zpět denně v předem stanovených časech. Město na dopravu na jezero vynaloží 454 tisíc korun.

(zdroj: usti.cz)