Od začátku roku roste počet případů, kdy si zejména děti a mládež pletou koleje s hřištěm. Pod vlivem výzev na sociálních sítích stále častěji ohrožují bezpečnost provozu pokládáním předmětů na koleje. Navíc tím porušují zákon zakazující vstup do kolejiště. Neuvědomují si přitom, že vážné nebezpečí hrozí nejen jim, ale i lidem ve vlacích.

Ve snaze předvést tvůrčí schopnosti mnohdy děti a mladí lidé ignorují pravidla a pohybují se v místech, kde jim hrozí zranění, nebo dokonce smrt. V honbě za sledujícími neriskují jen své zdraví, ale hazardují i s bezpečností provozu. Jen za první čtvrtletí roku 2024 šlo o 20 případů pokládání předmětů na koleje. Pokračování tohoto trendu by znamenalo téměř dvojnásobný nárůst oproti počtu incidentů v předchozích dvou letech. Konkrétně za rok 2023 jich evidujeme 53, o rok dříve se pak stalo 38 případů. Takové chování, klasifikované jako trestný čin, může způsobit i vykolejení vlaku nebo vysokou hmotnou škodu, která se poté vymáhá po pachatelích. V případě nezletilých osob samozřejmě hradí vzniklou škodu jejich rodiče.

Proto apelujeme právě na rodiče, aby upozornili své děti, že obsah na sociálních sítích je jedna věc, ale napodobování či šíření riskantních výzev přináší mnohdy fatální následky. Doplatit na ně mohou nejen strojvedoucí a cestující ve vlacích, ale i samotní aktéři nebezpečné zábavy a jejich nejbližší.

Správa železnic, státní organizace