Budyně nad Ohří je historické město v Ústeckém kraji s památkovou zónou a mnoha kulturními památkami. Jednou z památek je synagoga, která se nachází zhruba 300 metrů severně od centra města Budyně nad Ohří v Ostrovní ulici. Postavena byla v první polovině 18. století původně jako dřevěná synagoga. V letech 1786 až 1787 došlo k její přestavbě ve zděnou stavbu v rokokovém stylu s určitými odkazy na klasicismus. Kvůli nedostatku financí ale nedošlo k vyzdění kleneb. Mezi roky 1825 a 1826 došlo k dotvoření vnitřku synagogy (kleneb). Synagoga byla činná až do druhé světové války. Od té doby byla využívána jako skladiště a do nedávné doby fasáda budovy již neodpovídala historickému vzhledu synagog, přičemž interiér byl dochován pouze v náznacích. V roce 2009 byla synagoga prohlášena Ministerstvem kultury České republiky za nemovitou kulturní památku.

„Revitalizace synagogy v Budyni nad Ohří.“ Projekt Ministerstva financí KU-CH1-052

Nyní je synagoga v majetku města Budyně nad Ohří, které ji koupilo v roce 2008. Hned v tomto roce začaly přípravné práce, které byly nezbytné pro opravu synagogy, jako např. statické posouzení stavby, stavebně historický průzkum, zaměření skutečného stavu, orientační restaurátorský průzkum omítek a barevných vrstev a podobně. Kompletní projektovou dokumentaci vypracoval tým architektů a projektantů z plzeňského ateliéru Soukup, Opl, Švehla. Výběrovým řízením byl zajištěn zhotovitel stavby, a to stavební firma Tomáš Hlaváček, která se specializuje na opravy historických budov. Stavební práce začaly v roce 2019 a pokračovaly v roce 2020 za spolufinancování města a Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.

Synagoga před opravou – západní stěna

V roce 2020 podalo město žádost na Ministerstvo financí České republiky o grant na opravu synagogy z fondů EHP/Norska 2014–2021, a to prostřednictvím agentury Artendr. Z přibližně 145 žadatelů bylo uspokojeno 16 žadatelů a Budyně nad Ohří byla mezi nimi. Ministerstvem financí byla žádost schválena pod číslem projektu KU-CH1-052, který probíhá od 1.4.2021 do 30.4.2024. Celý projekt je prováděn za spolupráce Příjemce (město Budyně nad Ohří, Česká republika) a Norského partnera (Stil Service Martin Funda, Selbu, – Flora, Norsko). Dotací, která činí přibližně 20,75 milionů Kč na stavební práce a 1,15 milionů Kč na tzv. měkké projekty (informování veřejnosti o projektu, pořádání koncertů a výstav, spolupráce s norským partnerem apod.) mohlo město pokračovat v opravách, na jejichž konci je nádherně zrenovovaná synagoga Budyně nad Ohří.

Starostu města Budyně nad Ohří, pana Ing. Petra Kindla, jsme požádali o krátký rozhovor:

Kdy proběhne otevření synagogy?

Město Budyně nad Ohří dokončilo opravu synagogy v roce 2023. Její slavnostní otevření by mělo proběhnout v dubnu letošního roku a od května město plánuje zařadit synagogu do jednoho z několika prohlídkových okruhů, jako je např. Vodní hrad Budyně nad Ohří.

V průběhu oprav synagogy se konaly kontrolní dny. Kdo se jich kromě Vás zúčastňoval?

Kontrolních dnů se zúčastňovali též zástupce města Ing. Petr Medáček CSc., MBA, zhotovitel Tomáš Hlaváček, za Národní památkový ústav Ústí nad Labem ředitel PhDr. Petr Hrubý, Mgr. Mirka Salavová, zástupce památkové péče Roudnice nad Labem Patrik Kunt, autorský dozor Ing. František Švehla, Ing. arch. Marek Marovič, Miroslav Hajný, DiS., technický dozor Jan Filip, restaurátoři pí Svobodová, František Hejda, MgA. Milada Hejdová, poradce za židovskou obec Mgr. Blanka Rozkošná, koordinátor BOZP Jan Hlaváč, umělecký výrobce lustrů David Ritchel. Poděkování za konzultace a pomoc v projektu „Revitalizace synagogy v Budyni nad Ohří“ patří všem, kteří se na této části projektu podíleli. Za Ministerstvo financí Ing. Eva Tomšejová, Veronika Křeček Tichá, expert na oblast stavebnictví Ing. Zdeněk Šebesta, člen kontrolní skupiny Ing. Jan Hrdlička, za administrování projektu Ing. Jana Feřtková.

Interiér před opravou

Interiér po opravě

Město Budyně nad Ohří je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Toto sdružení pořádá každoročně soutěž Památka roku ve dvou kategoriích a budyňská synagoga byla v této soutěži úspěšná. Můžete nám k tomu něco říci?

     Ano, tato soutěž má dvě kategorie: Malou památku, kde je oprava památky cenově do 2 milionů korun, a Velkou památku, jejíž oprava je nad 2 miliony korun. Město přihlásilo opravenou synagogu do krajského kola soutěže, které se konalo 2.2.2024 v Žatci, a ze čtyř památek budyňská synagoga získala 1. místo v kategorii Velká památka. Postupuje tedy do celostátního kola, kde bude v dubnu 2024 za každý kraj hodnocena jedna památka.

K jakým účelům bude synagoga sloužit?

Synagoga bude sloužit ke kulturním a bohoslužebným účelům. Budou zde pořádány turistické prohlídky, výstavy, koncerty, přednášky, židovské bohoslužby a podobně. Na těchto akcích již začala spolupráce s infocentrem, muzeem a galerií Budyně nad Ohří, Památníkem Terezín, Federací židovských obcí, Národním památkovým ústavem Ústí nad Labem, dodavatelem stavby a dalšími relevantními subjekty.

Interiér před opravou

Interiér po opravě

Co byste dodal k synagoze na závěr?

Vzhledem k tomu, že synagoga byla z hlediska statiky již v havarijním stavu, došlo její opravou skutečně k záchraně památky nadregionálního významu a dodavatelská stavební firma provedla opravu ve výborné kvalitě. Tímto zvu nejen obyvatele Ústeckého kraje k návštěvě renovované synagogy a našeho města s bohatou historií.

Děkujeme za rozhovor.

(Úvodní foto: Synagoga po opravě – západní stěna)

Připravila: Diana Jandečková Purnochová, redakce RegioRevue ve spolupráci s městem Budyně nad Ohří

Fotografie poskytlo město Budyně nad Ohří