Hejtman Ústeckého kraje se poprvé sešel s novým litoměřickým biskupem Stanislavem Přibylem. Cílem setkaní bylo představení budoucí vize litoměřické diecéze. Mons. Stanislav Přibyl byl jmenován biskupem litoměřickým 23. prosince 2023. Dne 2. března 2024 jej pražský arcibiskup Jan Graubner vysvětil na biskupa. Spolusvětiteli se stali emeritní biskup litoměřické diecéze Jan Baxant a eichstättský biskup Gregor Maria Hanke. Úřadu se ujal jako 21. litoměřický biskup. V předchozích letech působil ve funkci generálního vikáře litoměřické diécéze.

Nový litoměřický biskup Stanislav Přibyl

(Úvodní foto: Hejtmana navštívil nový litoměřický biskup)

(zdroj: kr-ustecky.cz)