Milí čtenáři, přinášíme Vám článek o Severočeské filharmonii, který vyšel v tištěném časopise RegioRevue Jaro 2024.

Ačkoli by se mohlo zdát, že jedinou aktivitou Severočeské filharmonie Teplice je v těchto dnech realizace naplánovaných koncertů, není tomu tak. Mimo pozornost posluchačů totiž finalizují přípravy novinek, které budou již brzy představeny veřejnosti. V dubnu to bude katalog nové koncertní sezony, o měsíc později 59. ročník Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena a překvapením je vydání nové knihy.

Katalog nové koncertní sezóny
Nadcházející koncertní sezona obsahuje nejen již zavedený počet 17 symfonických a 7 komorních koncertů, členěných do čtyř abonentních cyklů A, B, C a K, ale nově Severočeská filharmonie Teplice vytvořila další dva abonentní cykly po třech koncertech. První z nich, pod názvem Koncert pro Pra-rodiče s dětmi s označením písmene D, je určen dětem s rodiči nebo i s prarodiči. Cílem je představit zábavnou, hravou a nenásilnou formou symfonickou hudbu, skladatele a jejich díla i filharmonii jako celek, děti tak získají někdy i první zkušenosti s klasickou hudbou. Tyto koncerty se budou konat v Koncertním sále Domu kultury vždy v sobotu 10:30 hodin, což je snad ten správný čas, kdy maminky připravují sobotní oběd a vyšlou tatínky či prarodiče na koncert, aby zde strávili hezké dopoledne. Druhý nový cyklus pod písmenem M dává příležitost mladým umělcům, studentům Konzervatoře v Teplicích a Akademie múzických umění v Praze, aby předvedli své umění za doprovodu profesionálního orchestru. Pro mladé umělce budou tyto koncerty neocenitelnou zkušeností a povzbuzením k jejich dalšímu uměleckému růstu. Katalog nové koncertní sezóny bude nejenom pro stávající abonenty připraven ke konci dubna. Představí sezónu 2024/2025 tak, aby se příznivci Severočeské filharmonie Teplice mohli v dostatečném předstihu rozhodnout pro volbu abonentního cyklu a ten si po zahájení prodeje včas zakoupit.


 
Hudební festival
Dramaturgie 59. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, který letos oslaví 60 let svého založení je již zcela hotova a posluchači se s programem festivalu mohou seznámit již nyní na webových stránkách festivalu www.beethovenfestival.cz. Při výběru dramaturgie byl brán zřetel na právě probíhající Rok české hudby 2024, proto již na zahajovacím koncertě zazní cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. Festival nabídne posluchačům celkem 19 koncertů v deseti městech našeho kraje od Klášterce nad Ohří, přes Chomutov, Most, Jezeří, Osek, Litoměřice, Jimlín, Velké Březno až po Děčín. Centrem festivalu samozřejmě budou opět Teplice, kde se mimo jiné představí 30. května Štefan Margita za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice se svým zcela novým projektem „Rež, rež, rež“. Festivaloví návštěvníci se však mohou těšit i na celou řadu dalších vynikajících sólistů a souborů, jakými jsou například Jiří Bárta, Jan Čmejla, Miroslav Sekera, Kateřina Englichová či Heroldovo kvarteto, Smetanovo trio, Alinde Quintet a další. Vyvrcholením festivalu bude 20. června scénické provedení opery Perkmon teplického skladatele 1. poloviny 19. století Josefa Matyáše Wolframa.
 
Knižní novinka – 60 let Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena
U příležitosti již zmiňovaného 60. výročí založení festivalu bude vydána kniha pod názvem „Ludwig van Beethoven v hudebních tradicích severozápadních Čech / 60 let Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena“, která na bezmála 300 stranách pojednává nejen o vztahu Ludwiga van Beethovena k severozápadním Čechám a jeho odkazu v současnosti, ale bude obsahovat též podrobné informace o vzniku a průběhu všech dosavadních ročníků festivalu od roku 1964, včetně celé dramaturgie vystupujících umělců. Není bez zajímavosti, že se v uplynulých 60 letech konalo celkem 596 festivalových koncertů, na kterých vystoupilo 1 439 umělců, 77 orchestrů, 46 pěveckých sborů a 136 komorních souborů ze 60 zemí celého světa. Kniha bude doplněna o bezmála 450 dnes již unikátních fotografií a dostupných dobových dokumentů z archivů. Autory knihy jsou Roman Dietz a Lenka Přibylová.

(red.)