Necelých sto dní zbývá do XVII. Všesokolského sletu, který se uskuteční na konci června v Praze. Na něj se chystají také krajští Sokolové. Ty ještě před vrcholnou akcí čeká krajský slet. A právě na tuto akci přišli hejtmana Jana Schillera pozvat představitelé České obce sokolské.

      V sobotu 8. června se bude konat v Roudnici nad Labem regionální sokolský slet, jehož cílem bude spojit české sportovní prostředí v regionech, propojit komunity i generace. Pro konání sletu v Ústeckém kraji byl vybrán Tyršův stadion tělocvičné jednoty v Roudnici nad Labem. Pořadatelem krajského sletu bude Sokolská župa Podřipská. „Očekává se účast 500 až 800 cvičenců,“ uvedl při setkání s hejtmanem Vladimír Vlk, koordinátor krajského sletu.

(Úvodní foto: Setkání u hejtmana se účastnili Svatopluk Vodochodský, starosta Sokolské župy Podřipské (vpravo) a Vladimír Vlk, koordinátor krajského sletu.)

(zdroj: kr-ustecky.cz)