Vedení Krajské zdravotní otevřelo v chomutovské nemocnici nový moderní pavilon urgentního příjmu. Vedle samotného oddělení urgentního příjmu jsou jeho součástí i moderní operační sály, centrální sterilizace, anesteziologicko-resuscitační oddělení a jednotka intenzivní péče. Spolu s nedávno otevřeným urgentním příjmem v děčínské nemocnici patří nová budova v chomutovské nemocnici mezi nejmodernější pavilony v celém Ústeckém kraji. Jeho otevření zásadním způsobem zkvalitní a zrychlí péči o pacienty v chomutovské nemocnici. Stavba za více než 880 milionů korun byla spolufinancována Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 a Ústeckým krajem.

Nová budova chomutovské nemocnice má dva vchody. Z Beethovenovy ulice do ní budou směřovat sanity a z Edisonovy ulice mají přicházet pacienti, kteří dorazili s akutními potížemi po vlastní ose. Stavbu nového pavilonu projektoval Atelier Penta pod vedením Ing. arch. Jaromíra Homolky. Ta byla zahájena v říjnu roku 2021. Zhotovitelem bylo Sdružení firem OHLA ŽS, a.s., a METALL QUATRO spol. s r.o. Pro veřejnost se brány pavilonu budou otevírat postupně od poloviny dubna v pořadí centrální sterilizace, operační sály a jako poslední oddělení JIP, ARO a samotný urgentní příjem.

Úvodní foto: Slavnostního otevření nového pavilonu v chomutovské nemocnici se zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

(zdroj: kr-ustecky.cz)