V rámci Března – měsíce čtenářů Knihovna Ústeckého kraje vydala novou knižní publikaci Ženy & Frauen. Slavnostní křest knihy věnované životním příběhům významných žen napříč historií Ústeckého kraje se uskutečnil 26. března. Kmotrou nového titulu se stala socioložka Lenka Simerská.

Knihovna Ústeckého kraje mimo jiné plní i roli malého regionálního vydavatelství. Vedle množství služeb a akcí, které knihovna nabízí svým návštěvníkům, se tak intenzivně věnuje i publikační činnosti, v rámci níž se jí v posledních letech daří vydávat i dvě nové knižní publikace do roka.

Nejnovějším titulem, který vyšel pod hlavičkou Knihovny Ústeckého kraje, je kniha Ženy a Frauen: Inspirativní ženy Ústeckého kraje. Autorkami publikace, která vyšla u příležitosti Března – měsíce čtenářů, jsou zaměstnankyně Oddělení studoven krajské knihovny Šárka Baťková, Jitka Haincová, Hana Lukešová a Lenka Slámová, originálními autorskými ilustracemi pak knihu doplnil grafik Václav Školoud.

„Jak lze vytušit z názvu, kniha je věnovaná životním příběhům významných a zajímavých žen, které se narodily nebo působily na území dnešního Ústeckého kraje.  Věříme, že příběhy čtyřiatřiceti žen, které se v knize objevují, budou pro čtenáře stejně fascinující, inspirující a dojemné, jako byly pro nás, když jsme na knize pracovaly,“ říká jedna z autorek Lenka Slámová.

Publikace Ženy & Frauen byla veřejnosti poprvé představena na slavnostním křtu, jenž se uskutečnil v úterý 26. března v reprezentativních prostorách palácové vily Carla Hermanna Wolfruma. Kmotrou nové knihy se stala socioložka Lenka Simerská, která je zároveň i autorkou jejího úvodního textu. Sama kmotra pak knihu okomentovala slovy: „Je to jedinečný a po všech stránkách podařený projekt. Ženy v dějinách jsou neviditelné a sám Ústecký kraj má viditelnost spíše problémovou. Kniha ukazuje, jaké bohatství má náš sever ve své DNA a že můžeme stavět na silných příbězích a lidském úsilí skvělých žen. Velice oceňuji zahrnutí německy mluvících rodaček, protože bez nich není obraz o vývoji našeho území úplný. Kniha je velkou inspirací a v archivech čekají další jména, takže doufám, že bude další díl.“

Součástí křtu byl i drobný hudební program v podání děčínské písničkářky Magdaleny Trajerové a tematická debata. Celý slavnostní večer probíhal pod moderátorskou taktovkou genderové expertky Jany Černouškové.

Publikaci Ženy & Frauen je v současné době možné za cenu 350 Kč zakoupit u registračních pultů Knihovny Ústeckého kraje.

Jan Černecký, Knihovna Ústeckého kraje