Správa a údržba silnic Ústeckého kraje zvýšila hmotnostní limit roudnického mostu Ervína Špindlera. Došlo k osazení dopravního značení, povolujícího vjezd vozidel do 10 tun, v případně jediného vozidla až 30 tun. Změnu umožnila provedená oprava ložisek. Její výsledek potvrdila mimořádná mostní zkouška.

(zdroj: roudnicenl.cz)