Ústecký kraj uspořádal ve spolupráci s regionální organizací Národní rady pro osoby se zdravotním postižením, Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje (ZZS ÚK), Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje (HZS ÚK) a Městskou policií Ústí nad Labem vzdělávací seminář pro osoby se zdravotním postižením, aby se dozvěděly více informací o tom, jak se správně zachovat v krizových situacích. Mezi účastníky semináře byly i osoby s různým druhem zrakového i sluchového postižení. Nechyběl tak tlumočník do znakového jazyka Milan Holub. Seminář vychází z Plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025.

Seminář seznámil účastníky s tím, jak si mohou správně zavolat o pomoc v případě nouze, jak se zachovat v krizových situacích, jak mohou zachránit lidský život poskytnutím správné laické první pomoci a jak se bezpečně chovat v domácnosti. Přítomní si mohli „osahat“ profesionálního hasiče ve výstroji při zásahu, poslechnout, jak zní, když k nim bude promlouvat skrze dýchací masku, nebo jakým způsobem probíhá evakuace v případě požáru. Odbornými lektory semináře byli Prokop Voleník, tiskový mluvčí ZZS ÚK, Iva Karafiátová, krajská koordinátorka prevence za Krajské ředitelství HZS ÚK či Kateřina Burianová z oddělení prevence kriminality Městské policie Ústí nad Labem.

Účastníky semináře byly osoby se zdravotním postižením

(Úvodní foto: Ukázka zásahového vystrojení hasiče)

(zdroj: kr-ustecky.cz)