Ozdoba lázeňského města

Správa železnic slavnostně ukončila rekonstrukci památkově chráněného nádraží v Teplicích. Obnovou prošla fasáda a střecha objektu a také první nástupiště včetně litinového přístřešku. Stavba začala v srpnu 2022, její celkové náklady dosáhly 325 milionů korun. Jde přitom o první fázi rekonstrukce, druhá, která zahrne vnitřní prostory, je aktuálně v přípravě. 

Budova teplického nádraží slouží cestujícím od roku 1858. „Jde o ojedinělou ukázku novorománského slohu na české železnici. Proto stavbaři ve spolupráci s památkáři a restaurátory vrátili budově její podobu z poloviny 19. století. Po dokončení první etapy rekonstrukce nás čeká etapa druhá, během které dojde k obnově interiéru budovy a také k vybudování nových parkovacích ploch tak, aby nádraží mohlo plně sloužit veřejnosti,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Zhotovitelem stavby byla společnost Chládek a Tintěra. Celkové investiční náklady první etapy dosahují 325 475 475 Kč, cena stavebních prací aktuálně činí 238,5 milionu korun. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility; RRF).

 

Moderní nástupiště i rychlejší vlaky pod Krušnými horami

Celkovou obnovou procházela v uplynulém období nejen rozlehlá budova stanice Teplice v Čechách, ale také trať ve směru na krajskou metropoli Ústí nad Labem. Obyvatelé podkrušnohorské Krupky díky tomu získali novou zastávku s moderními přístřešky, která nabízí pohodlný a bezpečný nástup do vlaků. Navíc se zrekonstruovala stanice Bohosudov a navazující úseky do Teplic a do Chabařovic.

Stavba probíhala od roku 2020, její celkové náklady dosáhly bezmála dvou miliard korun. Rekonstrukcí prošlo přibližně 5 kilometrů dvoukolejné trati v úseku od Chabařovic po Teplice, a to včetně stanice Bohosudov. Ta už přestala sloužit cestujícím, její nádražní budova se nyní využívá jako technologický objekt. Stavbaři naopak vybudovali novou zastávku Krupka-Bohosudov. Stejně jako nedaleký Proboštov nabízí zvýšená nástupiště v úrovni podlahy moderních vlaků. Obnovilo se rovněž zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, venkovní osvětlení a elektrický ohřev výhybek. Traťová rychlost se díky rekonstrukci zvýšila až na 135 km/h, tím došlo ke zkrácení jízdních dob vlaků. Přínosem z hlediska bezpečnosti je pak náhrada přejezdu v teplické ulici Emílie Dvořákové silničním podjezdem. Celkové investiční náklady akce dosáhly 1 946 536 109 Kč. Zhotoviteli prací byly společnosti Chládek & Tintěra, AŽD Praha a Elektrizace železnic Praha. Projekt Rekonstrukce žst. Bohosudov byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 1 246 294 156 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Krupka-Bohosudov

Silniční podjezd v teplické ulici Emílie Dvořákové

Správa železnic, státní organizace

(Více na spravazeleznic.cz.)