Na 10 základních školách v Děčíně budou při hodinách tělocviku působit v tandemové výuce s učiteli proškolení sportovní trenéři. Projekt Trenéři ve škole finančně podpořilo město Děčín. „Jsem moc rád, že se tento projekt podařilo spustit i v Děčíně, protože pro vývoj naší společnosti je to velice důležité. Jestliže se bavíme o tom, že máme již téměř 30 procent dětí s nadváhou či obézních, tak je potřeba s tím opravdu urychleně něco dělat,“ říká radní Jakub Houška.

Program Trenéři ve škole pomáhá prostřednictvím proškolených sportovních trenérů ke zlepšení obsahu i efektivity hodin tělocviku na prvním stupni základních škol. Trenéři působí vždy v jedné ze dvou řádných hodin tělocviku týdně v pravidelných 4 až 5týdenních rotacích.
„Budovat pozitivní vztah dětí ke sportu a pohybu od útlého věku. Zároveň pomoci učitelům se správnou organizací a nastavením hodin tělesné výchovy tak, aby to bavilo je i žáky. To jsou hlavní motivační faktory naší spolupráce s projektem „Trenéři ve škole“, který se osvědčil po celé republice. Věřím, že díky tomuto kroku budou hodiny tělocviku bavit daleko více všechny zúčastněné a ve výsledku to u dětí povede ke zlepšení fyzického i mentálního zdraví s pozitivním vlivem na jejich kognitivní procesy, rozvoj mozku a s tím souvisejících studijních předpokladů,“ popisuje náměstek primátora pro školství, kulturu a sport Martin Pošta (Volba pro Děčín).

Město si od projektu také slibuje rozpohybování všech dětí, nejen těch sportovně nadaných, a také to, že si děti díky němu vybudují kladný vztah k pohybu.

(zdroj: mmdecin.cz)