Ve Varnsdorfu se uskutečnilo slavnostní otevření nové mateřské školy v Západní ulici. Slavnostního aktu se vedle představitelů města zúčastnili také zástupci zhotovitele stavby, architektonického studia, Centra pro regionální rozvoj České republiky a další pozvaní hosté. Akci zahájilo kulturní vystoupení dětí, na které navázalo slavnostní uvítání a představení hostů. V následujícím projevu starosta města Jan Šimek především poděkoval, vyzdvihl práci všech, kteří se na stavbě podíleli a symbolicky předal klíč ředitelce mateřské školy Veronice Strolené.

Moderní, po architektonické stránce velmi povedená mateřská škola, která vyrostla nedaleko sportovní haly, je chloubou nejen města, ale celého regionu. Objekt se může pyšnit velkými světlými prostory, které jsou vzhledem k půdorysu budovy naprosto unikátní. Stavební práce trvaly tři roky. Součástí mateřinky je i prostorná zahrada, kterou doplňuje výsadba stromů a keřů, včetně herních prvků pro dětské hry a venkovní radovánky.

(zdroj: varnsdorf.cz)