Ve středu 28. února se v Knihovně Ústeckého kraje uskutečnila Konference pro lepší angličtinu s podtitulem Meet. Share. Inspire. Konferenci určenou pro aktivní učitele angličtiny uspořádalo Evropské centrum jazykových zkoušek ve spolupráci s Cambridge University Press & Assessment a Knihovnou Ústeckého kraje. Záštitu nad celou akcí převzala členka Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

Konference pro lepší angličtinu byla poprvé realizována v roce 2022 v Českých Budějovicích, kde se uskutečnila i o rok později. Letos se pak organizátoři rozhodli tento úspěšný formát postavený na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe přenést i do dalších krajských měst. Pro účastníky byl připraven bohatý odpolední program plný inspirativních seminářů a workshopů vedených tuzemskými i zahraničními odborníky. Nechyběla ani prezentace nových učebnic a dalších moderních výukových materiálů. Konference v ústecké knihovně se zúčastnilo více než sedmdesát učitelů angličtiny ze základních a středních škol z celého Ústeckého kraje.

„Větší vzdělávací akce pro vyučující angličtiny se obvykle odehrávají v našem hlavním městě, a angličtináři v regionech tak bývají o takové příležitosti ochuzeni. Proto jsme se rozhodli zorganizovat vlastní konferenci a přinést ji do několika měst. Je skvělé vidět tolik nadšených vyučujících z ústeckého regionu a věřím, že touto akcí zakládáme tradici na další léta,“ hodnotí konferenci ředitel Evropského centra jazykových zkoušek David Schaffelhofer.

Zleva: Ředitelka Knihovny Ústeckého kraje Jana Linhartová, ředitel Evropského centra jazykových zkoušek David Schaffelhofer a radní Ústeckého kraje Jindra Zalabáková

Jan Černecký, Knihovna Ústeckého kraje 

(zdroj: kr-ustecky.cz)