Státní okresní archiv Teplice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Vás srdečně zve na putovní výstavu. Vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin ji budete moci zhlédnout v budově archivu na adrese Školní 8, a to až do 15. 4. 2024.

Zánik krajiny v oblasti severozápadních Čech ve 2. polovině 20. století byl způsoben řadou okolností, ať už se jednalo o odsun původního obyvatelstva po II. světové válce, o budování vodních děl či o povrchovou těžbu hnědého uhlí a s tím související budování nové infrastruktury.

Navštivte výstavu a objevte fascinující příběhy a proměny krajin ve vašem regionu.

(zdroj: teplice.cz)