Na základě požadavků jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (IZS), uplatněných na Bezpečnostní radě Ústeckého kraje a schválených krajským zastupitelstvem, daruje Ústecký kraj dva miliony korun Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, sedm milionů korun Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje a jeden milion korun Krajskému sdružení hasičů Ústeckého kraje. Jedná se celkem o 10 milionů korun. Cílem podpory je zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění technického vybavení složek integrovaného záchranného systému pro záchranu životů a majetku občanů, rozvoj požárního sportu a práci s mládeží v Ústeckém kraji.

Finanční prostředky budou použity například na vybavení jednotek policie k řešení mimořádných událostí, dále na pořízení akumulátorových přetlakových ventilátorů, multidetektoru či cvičné figuríny pro výcvik profesionálních hasičů. Dobrovolní hasiči dar využijí například na sportovní překážky a jejich renovace, pronájem stadionů a zabezpečení všech akcí pořádaných Krajským sdružením hasičů Ústeckého kraje, jako je STIMAX CUP či Tohatsu Fire Cup.

(zdroj: kr-ustecky.cz)