Ve městě Most byl vybrán zhotovitel na rekonstrukci kulturního domu Repre s nabídkovou cenou ve výši 785 milionů Kč bez DPH, což je o dvacet procent nižší proti odhadům. Rekonstrukce bude financována z vlastních zdrojů města a dotačních prostředků. Zadávací řízení bude probíhat až do okamžiku podpisu smlouvy a po uplynutí příslušných zákonných lhůt může zadavatel oznámit vybraného zhotovitele stavby. Rekonstrukce by měla začít na jaře. Do tendru se přihlásili čtyři uchazeči. Ve zrekonstruovaném kulturním domě Repre má být kromě přestěhované městské knihovny, multifunkční sál na plesy s kapacitou 800 lidí, sály pro konference, planetárium, kino či restaurace. Počítá se také s opravou okolního venkovního prostranství.

(zdroj: mesto-most.cz)