Jelikož se blíží začátek rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem, sešlo se na krajském úřadě široké plénum dotčených touto významnou dopravní stavbou, aby si vyslechli informace o přípravě a předpokládaný harmonogram prací. Jednání svolal radní Tomáš Rieger, který má na starost investice a majetek Ústeckého kraje. Zhotovitelem vybraným ve výběrovém řízení je společenství Metrostav TBR a Strabag. O předpokládaném postupu informoval ředitel výstavby Pavel Kuděj.

Do konce února by měla být hotová projektová dokumentace k výstavbě provizorní lávky.

V letních měsících (červen–červenec) začne její výstavba.

V říjnu by mělo dojít k zahájení provozu lávky a uzavření samotného Benešova mostu.

V říjnu 2026 by měla být rekonstrukce mostu hotová.

Zamýšlená podoba lávky: bude mít dvě podpory v řece a sestávat bude ze tří polí o délkách 48 m, 66 m a 54 m. Zároveň probíhá koordinace se síťaři, jelikož lávka má sloužit i k přeložkám inženýrských sítí. Následné dotazy se týkaly provozu oblíbeného podniku KOLOcafé na střekovské straně. Dojde ještě k individuálnímu jednání, nicméně aktuální umístění kavárny koliduje s prostorem staveniště pro lávku. Proto také musí dojít k dočasnému přeložení cyklostezky.

(zdroj: kr-ustecky.cz)