V centru Chomutova bylo otevřeno nové Centrum péče u svatého Antonína, což představuje významný milník v oblasti charitativní pečovatelské služby v Ústeckém kraji. Toto centrum, zasvěcené svatému Antonínu – patronu chudých a opuštěných, slibuje nejen poskytování láskyplné a profesionální péče, ale také naděje a podpory těm, kteří ji nejvíce potřebují. Významným momentem akce bylo požehnání nového centra Janem Baxantem, jehož slova odvahy a naděje zanechala v srdcích přítomných hluboký dojem. Biskup zdůraznil důležitost péče o ty, kteří se ocitli na okraji společnosti a připomněl všeobecnou povinnost pomáhat bližním.

Centrum péče u svatého Antonína nabízí široké spektrum služeb, včetně terénní pečovatelské služby, integrovaného výcvikového centra pro neformální pečující, sklady kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, poradenství, podpůrných skupin a vzdělávacích programů. Je navrženo tak, aby reagovalo na individuální potřeby klientů s cílem zlepšit jejich životní situaci a podpořit je v samostatnosti. Centrum otevřelo své brány a vítá všechny, kteří hledají pomoc, radu nebo podporu. S příslibem pečovat o každého, kdo překročí jeho práh, stojí Centrum péče u svatého Antonína jako maják naděje a solidarity v regionu.

Slavnostního otevření charitních prostor Centra péče u sv. Antonína v Chomutově se účastnil náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (čtvrtý zprava) či ředitelka Diecézní charity Litoměřice Karolína Wankovská (druhá zprava)

Prostory výcvikového centra

Nové pracovní prostory

(zdroj: kr-ustecky.cz)