Město Most z letošního rozpočtu podpořilo částkou 11 milionů Kč právě tuto rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Měl by tady vzniknout objekt, který je Domovem se zvláštním režimem. Bude to sociální služba, která bude fungovat 24 hodin denně s kapacitou 24 lůžek.

Cílovou skupinou jsou lidé, kteří trpí duševní poruchou, například stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou.

Ing. Markéta Stará
náměstkyně primátora města Mostu (na fotu)

(mesto-most.cz)