V uvolněné a přátelské atmosféře se na radnici v kanceláři starosty Litoměřic Radka Löwyho neslo přijetí Stanislava Přibyla (na fotu uprostřed), který se oficiálně stane 3. března 2024 21. biskupem litoměřickým. Nový biskup se zajímal o současný i budoucí rozvoj města a jakým směrem by se mohla ubírat vzájemná spolupráce, aby byla užitečná především pro obyvatele Litoměřic.

Slavnostní intronizace, tedy ceremonie, při níž bude oficiálně uveden do úřadu, se uskuteční 2. března v katedrále sv. Štěpána. Očekáván je příjezd stovek hostů. Událost má vysílat televize Noe. Před katedrálou bude umístěna velkoplošná obrazovka, aby i zájemci z řad veřejnosti viděli, jak slavnostní ceremoniál uvnitř katedrály probíhá.

(zdroj: litomerice.cz)