Děti a mladí lidé od 7 do 18 let, u nichž hrozí riziko vzniku duševního onemocnění, či již mají rozvinuté duševní onemocnění, mohou nově nalézt pomoc v Centru duševního zdraví pro děti a mládež v Žatci. Organizace NADĚJE otevřela tuto službu ve spolupráci s městem a Ústeckým krajem, pomáhat klientům bude zdarma. Cílem Centra, registrovaného jako sociální rehabilitace, je poskytovat dětem a dospívajícím včasnou a citlivou péči, snižovat potřebu hospitalizace a doprovázet při návratu do běžného života.

Služba je rovněž zaměřena na terapeutickou podporu celé rodiny včetně rodičů, pěstounů a sourozenců, kterým pomáhá zvládat náročnou situaci a předcházet negativním dopadům. V Centru vznikl nový odborný tým. Jeho členové, kteří jsou sociálními pracovníky, pracují ambulantně v prostorách služby, a také v terénu na místech, kde se klient cítí nejlépe (doma, ve škole, v parku), případně během jeho hospitalizace. Spádově je Centrum zaměřeno na klienty z okresu Louny. V přímé péči se už nyní využívá služeb psychoterapeutů. Do budoucna se plánuje navázat spolupráce s psychology, psychiatry a zdravotními sestrami se specializací v dětské psychiatrii.

Kontaktní informace pro klienty

Centrum duševního zdraví pro děti a mládež v Žatci

cdz.zatec@nadeje.cz

+420 771 262 536

www.nadeje.cz/zatec

Písečná 2820, 438 01 Žatec – 2. patro (Dům s pečovatelskou službou)

(zdroj: mesto-zatec.cz)