Výdejna potravinové pomoci, kterou před dvěma lety spustilo město Děčín, se osvědčila a stala se významným nástrojem pomoci lidem v tíživé životní situaci. Tato humanitární podpora vznikla v reakci na nárůst cen nákladů spojených s domácnostmi, kdy se občané potýkají se svou tíživou sociální situací a nemají prostředky, kterými by mohli uhradit i třeba základní potraviny. Klienti nestátních neziskových organizací a odboru sociálních věcí a zdravotnictví děčínského magistrátu, což jsou často opuštění senioři, rodiče samoživitelé, rodiny v krizi, lidé bez domova či lidé s psychickým a tělesným postižením, svou životní situaci řeší aktivně společně se sociálními pracovníky a tuto podporu mohou využít jako jeden z nástrojů ke zlepšení této situace. V roce 2023 využilo potravinové pomoci 783 osob. Potraviny do výdejny jsou zajišťovány z regionální potravinové banky Ústeckého kraje, kterou koordinuje Česká federace potravinových bank. Cílem potravinové banky je bojovat proti plýtvání potravinami, dělit se o získané potraviny s těmi, kteří mají hlad a obnovovat solidaritu mezi lidmi.

(zdroj: mmdecin.cz)