V nově zrekonstruovaných prostorách budovy v ulici Kamenná byl slavnostně otevřen denní stacionář pro osoby s poruchami autistického spektra. Přestřihnutí pásky se ujali vedoucí odboru sociálních věcí Ústeckého kraje paní Petra Lafková, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek, a také 1. náměstek primátora města Chomutova Milan Märc (na fotu zprava).

Stacionář se nachází v nově upravených prostorech na Kamenné, v tomto objektu funguje například také dětská skupina. „Kapacita této nové služby je pět míst. Provozní doba je vždy od pondělí do pátku od sedmi do tří hodin, je možné nabídku využívat krátkodobě, v hodinách, ale samozřejmě také dlouhodobě. Posláním služby je poskytování ambulantní péče osobám nad 17 let věku s poruchou autistického spektra. Podporuje se zde rozvoj jejich soběstačnosti s důrazem na individuální přístup. Usilujeme o vytvoření prostředí co nejpodobnějšímu běžnému životu. Je zde také snaha o postupnou minimalizaci bariér mezi společností a občanem s postižením a o jeho začleňování do běžného života,“ vysvětluje Alena Tölgová, ředitelka Sociálních služeb Chomutov.

Každý z klientů bude mít k dispozici vlastní pokoj, samozřejmostí je i další zázemí jako kuchyňka, společenská místnost, stůl s počítačem pro klienty a třeba také zahradní posezení, které je součástí areálu. Smyslem poskytování služby je také pomoc rodinám s osobami se speciálními potřebami, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, ve složitých životních a zdravotních situacích. Stacionář vznikl za podpory Ústeckého kraje.

(zdroj: mesto.chomutov.cz)