Rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Teplice v Čechách, která byla dokončena na sklonku loňského roku, se stala Železniční stavbou roku v kategorii Rekonstrukce historických staveb. Projekt Železniční stavba roku se koná pod garancí Správní rady Správy železnic, ceny se udělují na základě hodnocení odborné komise Správy železnic. V celkem jedenácti kategoriích jsou oceněny nejkvalitněji realizované železniční stavby s důrazem na jejich provozní, ekonomický a společenský přínos. Ocenění železničních staveb za rok 2023 se uskutečnilo ve Fantově sále pražského hlavního nádraží.

Cílem rekonstrukce historické výpravní budovy v Teplicích byla oprava vnějších částí souboru budov stavěných od roku 1858 do roku 1930. Rekonstrukci provedlo středisko pozemních staveb pod vedením zkušeného manažera Petra Suchého během přibližně patnácti měsíců. Na tomto památkově chráněném objektu bylo dle projektu nutné opravit střechu, celou fasádu včetně výměny oken a dveří. Součástí akce byla také rekonstrukce 1. nástupiště, jeho bezbariérové řešení, zvýšení jeho nástupní hrany, rekonstrukce historického zastřešení tohoto nástupiště a oprava asi 350 metrů přilehlé 3. koleje.

Celá rekonstrukce vnějších částí budov podléhala přísnému dohledu investora a památkové péče, který požadoval budovu prakticky zrestaurovat do původní podoby. Pro stavbaře to znamenalo například repasovat stávající ozdobné kamenné prvky, nechat vyrobit okna a dveře podle těch úplně původních, nebo například zrestaurovat či nechat odlít nové litinové sloupy k přístřešku prvního nástupiště.

Výpravní budova získala hlavní cenu v kategorii Rekonstrukce historických staveb

(zdroj: teplice.cz)