Ústecký kraj spolu s Fakultou strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem a Inovačním centrem Ústeckého kraje otevřely v úterý 9. ledna sdílenou digitální dílnu DigiLab. Otevřené pracoviště sestávající z elektronické laboratoře, dílny s technologiemi pro 3D tisk a virtuální realitu (VR) a polytechnické dílny bude sloužit pro popularizaci technického vzdělávání i realizaci inovativních či podnikatelských nápadů studentů, firem i širší veřejnosti. Slavnostní otevření DigiLabu proběhlo v budově Centra materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH) na Fakultě strojního inženýrství (FSI) UJEP za účasti reprezentantů hlavních partnerů projektu radní Ústeckého kraje Ivy Dvořákové, děkana Fakulty strojního inženýrství UJEP Jaromíra Caise a ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK) Martina Maty.

Sdílenou digitální dílnu DigiLab tvoří tři pracoviště v budově CEMMTECH na FSI UJEP. DigiLab bude v pilotním režimu fungovat pro jednotlivce z řad veřejnosti a firem v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 20 h. Pro školní, studentské anebo firemní kolektivy pak v pátek od 9 do 15 h. Po individuální domluvě i v sobotu. Už nyní prostory využívá studentský tým projektu RobUL, který s podporou ICUK připravuje robota do soutěže First v USA.

Prostory DigiLabu, i jednotlivá pracoviště zvlášť je nutné si předem zamluvit přes rezervační systém na webu ICUK: DigiLab – Sdílená digitální dílna (icuk.cz). Využití dílny je podmíněné vstupním zaškolením a technickým dozorem, který budou zajišťovat studenti a pracovníci FSI UJEP. Sdílená digitální dílna DigiLab vznikla díky podpoře projektu Smart akcelerátor pro Ústecký kraj III, registrační číslo CZ.02.01.02/00/22_009/0004316.

Pro více informací klikněte zde.

(zdroj: kr-ustecky.cz)