Obnova biomasové kotelny v žatecké teplárně, kterou poškodil požár na jaře 2023, bude dokončena letos na podzim. Od listopadu 2024 by měl hlavní kotel městské teplárny opět fungovat, a to včetně výroby elektřiny. Teplárna nejspíš nestihne zahájit výrobu tepla v opraveném biomasovém kotli na úplném začátku příští topné sezóny, jak původně plánovala, odběratele to ale nijak neovlivní. Dodávky tepla zajišťovaly pro zimu 2023 kotle kotelny Perč I K1, K2 i K3, které prošly v listopadu 2023 autorizovaným měřením emisí a budou dodávku zajišťovat i v průběhu tohoto roku do doby obnovy biomasové kotelny.

Celkové náklady na rekonstrukci biomasového kotle mají vyjít na 200 milionů korun, škoda i ztráta zisků za prodej elektřiny je krytá pojištěním Žatecké teplárenské. Samotná technologie ORC na výrobu elektřiny je dle dosud provedených kontrol a testů v pořádku. Po zprovoznění biomasového zdroje a jeho testovacím provozu bude neprodleně obnovena výroba elektrické energie. V roce 2024 městská teplárna plánuje stihnout nejen obnovu biomasového kotle, ale také odsíření uhelných kotlů K1 a K2. Na konci tohoto roku bude Žatecká teplárenská opět připravena v plné síle dodávat obyvatelům města Žatce bezpečné a bezstarostné teplo.

(zdroj: mesto-zatec.cz)