Jedno z nejmodernějších a největších v Česku, takové je zbrusu nové oddělení následné intenzivní péče, které otevřela Nemocnice v Roudnici nad Labem. Do jeho výstavby investoval vlastník nemocnice, zdravotnická skupina Penta Hospitals, více než 180 milionů korun. Díky novému pracovišti je roudnická nemocnice vůbec poprvé v historii schopna poskytovat komplexní následnou péči.

„Když jsme v roce 2020 přebírali roudnickou nemocnici, říkali jsme, že naším cílem je další rozvoj služeb a jejich kvality. A jsem ráda, že se nám podařilo za pouhé tři roky projekčně připravit, personálně obsadit a otevřít špičkové pracoviště, které dosud v nemocnici chybělo,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals.

Jak řekl výkonný ředitel skupiny Penta Hospitals František Werner, který zároveň vede i roudnickou nemocnici, bude přínos pro obyvatele této části Ústeckého kraje okamžitý a významný. „Dříve museli být pacienti, kteří vyžadovali následnou nebo dlouhodobou intenzivní péči, převáženi na vzdálená pracoviště do Prahy nebo Ústí nad Labem. To samozřejmě komplikovalo i možnosti návštěv jejich blízkých, které jsou pro rekonvalescenci velmi důležité. Nyní ale budou moci být takoví pacienti z Roudnice a okolí léčeni v blízkosti svých domovů, což považuji za veliký posun.“

František Werner, ředitel Nemocnice Roudnice nad Labem a Lenka Dlouhá, ředitelka ošetřovatelské péče sesterské Nemocnice Ostrov

     V čele nového oddělení stanul primář Pavol Cyprich, který má za sebou bohaté zkušenosti s péčí v oblasti intenzivní medicíny a významně se podílel i na sestavování profesionálního týmu, který bude zajišťovat chod nového pracoviště. Ten má na oddělení k dispozici špičkovou techniku od resuscitačních lůžek přes systémy centrální monitorace životních funkcí nebo lékové systémy, až po vyspělý systém kontroly prostředí, který na oddělení vedle teploty monitoruje a reguluje i vlhkost a další parametry. Samozřejmostí moderního oddělení je pak i vybavení všech pokojů internetem, televizory a dalším příslušenstvím. O pacienty na 26 lůžkách oddělení bude pečovat kvalifikovaný a zkušený personál. Od března pak oddělení doplní ještě dalších 10 lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

Otevřením oddělení Následné intenzivní péče získala nemocnice v Roudnici nad Labem kompletní řetězec následné péče. Na nové oddělení totiž navazuje také pracoviště dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, léčebna dlouhodobě nemocných, domácí péče a poté i standardní sociální služby.

Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.