V Regionálním muzeu v Teplicích byla slavnostně předána ocenění Zlatý džbánek a Zlaté cimbuří. Ocenění předali společně náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče Jiří Řehák a předseda krajského výboru pro kulturu a památkovou péči Vlastimil Skála.

Ocenění Zlatý džbánek uděluje každoročně Ústecký kraj subjektům a osobám, které udržují a svými činnostmi zachovávají znalosti a dovednosti v oblasti tradiční lidové kultury a výsledky své činnosti prezentují také na veřejnosti či při konání různých akcí. Diplom spolu s finančním ohodnocením (10 tisíc korun) může získat jednotlivec, kolektiv či organizace. Za rok 2023 byli oceněni umělecký řezbář a betlémář Jiří Šafránek a Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor.

Zlatý džbánek pro rok 2023 převzal umělecký řezbář a betlémář Jiří Šafránek

Zlaté cimbuří je novým oceněním Ústeckého kraje v oblasti památkové péče, v letošním roce vyhlásil Ústecký kraj první ročník. Ocenění se uděluje ve dvou kategoriích – obnova kulturní památky a příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví. Za rok 2023 získali v kategorii obnova kulturní památky ocenění obec Velké Žernoseky (3. místo, kostel sv. Mikuláše), město Litoměřice (2. místo, Městský dům Pod Kalichem) a Daniel Černý (1. místo, Kiosek – prodejní stánek na Nádražních schodech v Žatci). V kategorii příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví byli oceněni Michal Horáček a Martin Vonka a jejich společný projekt Fabriky.cz.

Slavnostní předání ocenění proběhlo v Rokokovém sálu Regionálního muzea v Teplicích

Zlaté cimbuří – 1. místo – Daniel Černý (vlevo)

 

(Úvodní foto: Chomutovští ostrostřelci)

(zdroj: kr-ustecky.cz)