Slova ministra kultury Martina Baxy při jeho poslední návštěvě Litoměřic se vyplnila. Objekt zrekonstruované Staré radnice na Mírovém náměstí, který mimo jiné ve městě navštívil, byl totiž v uplynulých dnech jako první objekt ve městě prohlášen za národní kulturní památku. Zvyšuje se tím tak jeho historická hodnota i návštěvnická atraktivita. Spolu se Starou radnicí, kde v současné době sídlí oblastní muzeum, schválila vláda za národní kulturní památky i další objekty. Jedná se celkem o 14 radnic, pomník krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech a hrad a zámek Poběžovice. Na seznam se dostaly také dvě historické tramvaje.

Budova Staré radnice pocházející z přelomu třicátých a čtyřicátých let 16. století, je jednou z prvních renesančních staveb v severozápadních Čechách. Od června 2021 do června 2023 procházela stavebně náročnou rekonstrukcí s náklady ve výši 53 milionů korun. Práce zahrnuly nejen obnovu interiérů, ale také revitalizaci vnější fasády a výměnu střechy. Součástí modernizace bylo rovněž vybudování nového bezbariérového přístupu pomocí výtahu nebo restaurátorské práce v interiéru i exteriéru. Mezi nejrozsáhlejší patří kompletní restaurování dřevěného táflování stěn a kazetového stropu v bývalé jednací síni městské rady a dále kamenné prvky ve vstupních prostorách prvního patra, na fasádě a loubí budovy.

(zdroj: litomerice.cz)