Poklepem na základní kámen nového Pavilonu matka a dítě zahájila 8. prosince 2023 Krajská zdravotní (KZ) druhou etapu dostavby areálu Nemocnice Děčín. Symbolický slavnostní akt se uskutečnil mezi pavilonem interních oborů, a právě dostavovaným novým pavilonem pro Emergency, operační sály, centrální sterilizaci a jednotky intenzivní péče. Zúčastnili se ho za KZ předseda představenstva Ondřej Štěrba, generální ředitel Petr Malý a ředitel Nemocnice Děčín Michal Hanauer. Ústecký kraj reprezentovali hejtman Jan Schiller a radní pro oblast zdravotnictví Radim Laibl. Přítomni byli i primátor statutárního města Děčín Jiří Anděl a zástupci zhotovitele – společností VW Wachal a Metrostav DIZ.

Nový objekt gynekologicko-porodnického oddělení vznikne na místě stávající nevyužívané budovy bývalého dětského pavilonu. Zahrnovat bude porodnici, oddělení šestinedělí, lůžkové oddělení gynekologie včetně zákrokového sálu a hemodialyzační středisko. Výstavba nového pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 477 572 236 Kč včetně DPH bude probíhat od ledna 2024. Hotovo by mělo být do konce roku 2025. Akce je financována z investiční podpory SOHZ (Služby obecného hospodářského zájmu) od Ústeckého kraje.

Pavilon matka a dítě bude provázaný s novým pavilonem pro Emergency

(zdroj: kr-ustecky.cz)