Putovní panelová výstava pořádaná Ústeckým krajem ve spolupráci s Oblastním muzeem a galerií v Mostě s názvem Krušnohoří / Erzgebirge – Umění pozdního středověku“ představuje výsledky projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, financovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Výstavou je představen umělecký vývoj česko-saského pomezí v době největšího rozmachu krušnohorské těžby.

Výstava je věnována prezentaci pětice uměleckých děl a představení výsledků práce restaurátorů a laboratoře ALMA AVU během materiálového průzkumu. Tři z pěti děl pochází ze sbírky Oblastního muzea a galerie v Mostě a jsou nyní součástí stálé expozice Poklady výtvarného umění Mostecka. Projekt byl realizován v letech 2018–2021 v zájmu ochrany a péče o umělecká díla nacházející se ve sbírkách Ústeckého kraje. Na projektu participovali jako projektoví partneři Ústecký kraj, Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech a Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Výstava v Mostě potrvá od 7. prosince 2023 do 7. února 2024.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace