Město bylo oceněné společností ASEKOL v soutěži Aktivní obec. Vyhlášení vítězů bylo odměnou krajům a obcím, které správně třídí elektroodpad a zároveň usilují o šíření osvěty, třídění vysloužilých elektrospotřebičů a o jejich recyklaci. Ústí nad Labem bylo odměněno za osvětovou činnost. Krásný výsledek svědčí o vynikajícím informování obyvatelstva a podpoře správného nakládání s elektroodpadem. Za tento úspěch získalo město mimořádný příspěvek na další osvětovou činnost v hodnotě 150 000 Kč. Slavnostní předání cen proběhlo v Divadle na Vinohradech v Praze. Za Ústí nad Labem převzala šek radní Eva Fialová (na fotu čtvrtá zprava), která má v gesci životní prostředí. Environmentální soutěže Aktivní kraj a Aktivní obec reflektují významnou snahu obcí a krajů o udržitelnost a odpovědné nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči. Aktivní kraj a Aktivní obec tak slouží nejen jako příležitost k ocenění, ale i jako inspirace a motivace k budoucím výsledkům.

(zdroj: usti.cz)