Ministr kultury Martin Baxa předal oficiálně starostovi města Žatec, Radimu Laiblovi, certifikát potvrzující zápis Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví UNESCO. K předání došlo v rámci slavnostního setkání v Městském divadle Žatec, při kterém vedení města současně poděkovalo všem, kteří se na přípravě nominační dokumentace osobně podíleli. Zástupci města obdrželi oficiální dokument přesně dva měsíce poté, co Výbor pro světové dědictví rozhodl o úspěšném zápisu 18. září 2023 v Rijádu. Pro Českou republiku se jedná o sedmnáctý úspěšný zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, pro Ústecký kraj jde po Hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří o druhý zápis.

Nově zapsaná památka se skládá ze dvou částí, které společně ilustrují kompletní proces pěstování a zpracování nejznámější odrůdy chmele. První částí zapsané památky je chmelařská krajina tvořená chmelnicemi a malými obcemi Stekník a Trnovany. Druhou část památky dotváří historickém centrum města Žatec a industriální čtvrť z 19. století, ve které je největší koncentrace staveb spojených se zpracováním a obchodováním chmele. Obě části území jsou si geograficky blízké a vzájemně propojené řekou Ohří.

(Úvodní foto zleva: manažer zapsané památky Jaroslav Špička, starosta města Žatec Radim Laibl a ministr kultury Martin Baxa.)

(zdroj: kr-ustecky.cz)