Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo na listopadovém zasedání změnu zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem. Ta spočívá v rozšíření prostor domu mládeže o budovu bývalých jeslí na Střekově. V těchto prostorách plánuje DDM realizovat projekt tzv. řemeslných inkubátorů, což jsou veřejné dílny, které poskytují podmínky pro rozvoj řemeslných dovedností a realizaci nápadů. Mohou sloužit začínajícím i zaběhlým firmám, žákům a studentům škol nebo kutilům.

V rámci financování těchto dílen se plánuje DDM přihlásit do výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace. Touto výzvou bude podpořeno podnikání, vzdělávání, zaměstnanost i kreativní využití volného času. Na výzvu je pro Ústecký kraj přiděleno 200 000 000 Kč, přičemž limity dotace jsou stanoveny ve výši cca 1­–50 milionů Kč na jeden projekt. Předpokládané náklady projektu pro řemeslné dílny Kameňák Domu dětí a mládeže aktuálně činí okolo 80 milionů Kč.

(zdroj: usti.cz)