Zahajovací koncert posluchačům připomněl dobu před téměř 40 lety, kdy před rokem 1986 ještě neexistoval Dům kultury s koncertním sálem a filharmonie hrála v teplickém divadle. Sem se nyní filharmonici vrátili dočasně po dobu, kdy je Dům kultury v rekonstrukci a rozsáhlé stavební práce znemožňují pořádat koncerty právě tam.

Hned první koncert sezóny proto provázely určité obavy především technického rázu, neboť se na divadelní jeviště musela vejít nejenom filharmonie a sólisté, ale také jeden z nejlepších pěveckých sborů v Evropě, Český filharmonický sbor Brno. Nakonec se podařilo zvládnout jevištní prostor i akustiku divadla a návštěvníkům se dostalo mimořádného zážitku z koncertu, který nejenom zahajoval novou sezónu orchestru, ale měl i další emotivní podtext. Věnován byl Petru Fialovi, zakladateli sboru a zároveň sbormistrovi, který letos oslavil 80. narozeniny, a jehož Stabat Mater zaznělo hned jako první skladba. Dále to byla díla Antonína Dvořáka Klid lesa, Rondo pro violoncello a Te Deum, se sólisty Kristinou Fialovou na violu, Petrem Nouzovským na violoncello, Markétou Klaudovou (soprán) a Romanem Hozou (baryton), to vše pod taktovkou šéfdirigenta Severočeské filharmonie Teplice Petra Vronského.
     „Přestože to pro nás není jednoduché, jsme velmi rádi, že se podařilo letošní koncertní sezónu důstojně zahájit. Na novou situaci jsme se připravovali několik měsíců předem. Rozsáhlá rekonstrukce Domu kultury, kdy se zcela změní foyer, hlavní vchod i zázemí pro posluchače, výrazně zasáhla do chodu orchestru,“ přibližuje ředitel Severočeské filharmonie Roman Dietz.
     „Pro nás se jedná o velmi složitou situaci, náročnou na logistiku i na uměleckou oblast. Z důvodu vytíženosti Krušnohorského divadla, kde se konají i další akce, nemůžeme přesunout všechny naše aktivity, včetně zkoušek, jen do divadla, ale musíme využívat i prostory v Zahradním domě. V praxi to znamená, že zkoušíme na koncerty v prostorách Zahradního domu, který však svou kapacitou a akustikou nevyhovuje pro tak velký počet hudebníků, a navíc zde chybí adekvátní zázemí pro zaměstnance filharmonie. V den koncertu poté následuje stěhování do divadla, kde se koná generální zkouška a koncert. I zde není ideální pódium, osvětlení ani akustika. Problémy má i administrativa filharmonie, neboť rekonstrukce zasáhla do všech našich kanceláří. K dispozici máme jednu učebnu v Domě kultury, kde musí pracovat 6 zaměstnanců v nouzových podmínkách. Nicméně jsme rádi, že máme alespoň takto možnost všechny plánované koncerty uskutečnit,“ dodává Roman Dietz.


Stavební práce v Domu kultury, kde má Severočeská filharmonie své zázemí a koncertní sál, byly zahájeny v červenci 2023 a dle plánu by měly být dokončeny do konce roku 2023.
„Bohužel postupně přicházejí zprávy, že se rekonstrukce prodlouží až do jara 2024. Dům kultury, který projektoval slavný architekt Karel Hubáček, bude slavit v roce 2026 již 40 let od svého otevření, a tak si rekonstrukci právem zaslouží. Posluchači jistě ocení nový vzhled foyer i rozšíření zázemí, nyní proto nezbývá než tento mezičas vydržet s pochopením jak ze strany hudebníků, tak ze strany návštěvníků koncertů,“ uvádí ředitel filharmonie.
Severočeská filharmonie, která je jediným profesionálním orchestrem na severu Čech, připravila se svým šéfdirigentem Petrem Vronským pro tuto sezónu opět umělecky zajímavou a divácky atraktivní dramaturgii. Posluchači se mohou těšit na řadu výjimečných hostů českých i zahraničních, do Teplic několikrát zavítá i čestný šéfdirigent Charles Olivieri-Munroe.
Teplické publikum ale čeká také několik mimořádných koncertů mimo klasickou abonentní řadu. 14. prosince 2023 se v Teplicích uskuteční společný koncert Severočeské filharmonie se souborem Hradišťan, a to k životnímu jubileu houslisty a skladatele Jiřího Pavlici, který je s Hradišťanem úzce spjat. Vstupenky jsou již nyní v prodeji. V prosinci je také v plánu mimořádný koncert pro rodiče s dětmi, který otestuje zájem veřejnosti o tento typ koncertů. Pokud se setká s odezvou, Severočeská filharmonie chce jejich počet do budoucna rozšířit. Na nejmladší publikum budou zaměřeny i tradiční koncerty pro školy, které jsou v plánu příští rok v dubnu. I ty už k práci Severočeské filharmonie Teplice neodmyslitelně patří. Konají se vždy v jednom celém týdnu, kdy se během několika přestavení v sále vystřídá celkem až 5 tisíc dětí.